Bezpieczeństwo:


Transakcje obsługiwane przez "Platnosci.pl" zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.

Komunikacja

Wymiana informacji pomiędzy sklepem/serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologie SSL. Dodatkowo istnieje możliwość szyfrowania informacji wymienianych między platformą/sklepem a klientem (SSL).

Sekcja Bezpieczeństwa

Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja bezpieczeństwa "Platnosci.pl", a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika "Platnosci.pl". Wszystkie transakcje poddawane są monitoringowi.

Bezpieczeństwo transakcji Kartą Kredytową

Model POLCARD został oparty na protokole SSL z możliwością wykorzystania pełnego 128-bitowego szyfrowania danych. W protokół SSL standardowo wyposażona jest większość przeglądarek internetowych; jest on więc powszechnie dostępny, co w dużej mierze upraszcza, a także upowszechnia możliwość płacenia kartami w Internecie. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo przekazywanych danych dotyczących numeru karty, ponieważ informacje o karcie płatniczej przekazywane są bezpośrednio do PolCardu, z pominięciem internetowego punktu handlowo - usługowego. Posiadacz karty ma pewność, iż numer jego karty jest chroniony w sposób szczególny i jest wiadomy jedynie PolCardowi - firmie rozliczającej transakcje dokonane z użyciem kart płatniczych. To również ułatwienie dla punktów internetowej sprzedaży, gdyż nie muszą gromadzić na własnych serwerach numerów kart.
W celu podniesienia bezpieczeństwa dokonywania transakcji internetowych zastosowane zostało kilka progów weryfikacji transakcji:

* weryfikacja na poziomie PolCardu, którą jest proces autoryzacyjny, celem którego jest sprawdzenie czy dana karta płatnicza może wziąść udział w transakcji internetowej;
* pierwsza weryfikacja na poziomie punktu akceptującego, polegajšąca na udzieleniu w czasie rzeczywistym zgody lub odmowy na jej przeprowadzenie po wstępnym dokonaniu sprawdzenia poprawności transakcji z własnymi bazami danych;
* druga weryfikacja na poziomie punktu akceptującego, polegająca na podjęciu decyzji co do wysłania transakcji do rozliczenia po jej powtórnej weryfikacji z własnymi bazami danych. Na jej podjęcie punkt akceptujący ma max. 7 dni kalendarzowych.

Prywatność Klienta - dane bilingowe

Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych zarówno Nadawcy jak i Odbiory przesyłki kwiatowej. Dane Nadawcy wykorzystywane są przez KwiaciarniaOnline.pl do kontaktu z Klientem a dane Odbiorcy są wykorzystywane do realizacji zamówienia. Dane Nadawcy nie są ujawniane Odbiorcom przesyłek kwiatowych. W tym celu udostępniliśmy dla Państwa pole "BILECIK" i w nim mogą Państwo umieścić te informacje. Pozostawienie przy składaniu zamówienia pustego pola "BILECIK" oznacza, że przesyłka kwiatowa będzie ANONIMOWA! Zmiana lub usunięcie danych bilingowych wymaga wysłania wiadomości email o treści "usuń" na adres: biuro@kwiaciarniaonline.pl Dane osobowe Klienta oraz Odbiorcy przetwarzane są w celach prowadzenia działalności handlowo-usługowej przez KwiaciarniaOnline.pl zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833). Mają Państwo prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawienia lub usunięcia.